Käsitteet
Maakunta


Alueiden kehittämistä ja alueiden käytön suunnittelua varten maa jaetaan maakuntiin. Maakunnaksi määrätään alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Valtioneuvosto päättää maakuntien lukumäärän, alueet ja nimet asianomaisia maakuntien liittoja ja kuntia kuultuaan.

Maakuntajakoa suositellaan käytettäväksi tilastoissa läänien sijasta tai rinnalla. Syyskuusta 1997 lähtien maakuntien ja niitä edustavien maakuntien liittojen alueet ovat aivan samat.

Maakuntien liitot huolehtivat alueensa kuntien edunvalvonnasta. Nykyään ne vastaavat myös toimialueensa alueellisesta kehittämisestä. Valtioneuvoston periaatepäätöksen (6.2.1997) mukaan maakunnan liittojen aluejako otetaan valtion aluehallintoviranomaisten aluejakojen pohjaksi.

Tilastoissa on suositeltavaa käyttää pääasiallisena aluejakona Euroopan yhteisön virallista NUTS-alueluokitusta. Suomen NUTS-aluejaossa maakunnat muodostivat NUTS 3 -tason 11.7.2003 saakka. Tuolloin hyväksytty NUTS-asetus edellyttää, että NUTS 3 -aluejako on voimassa vähintään kolme vuotta asetuksen hyväksymisestä kansallisista maakuntajakomuutoksista riippumatta. Tällä hetkellä kansallinen maakuntajako poikkeaa Punkalaitumen kunnan osalta EU:n NUTS 3 -aluejaosta. EU:n osalta NUTS 3 -jakoa tarkistetaan vuonna 2006, jolloin hyväksytyt mahdolliset muutokset tulevat voimaan vuonna 2008.

Valtioneuvosto on 26.2.1998 tekemällään päätöksellä antanut maakunnille viralliset nimet. Päätös tuli voimaan 1.3.1998.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa (31.12.2078) asti

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa