Käsitteet
Lääni


Läänit ovat valtion aluehallintoyksiköitä. Läänissä on yleisenä hallintoviranomaisena ja erikseen säädettävien muiden tehtävien hoitamista varten lääninhallitus. Lääninhallitus hoitaa oikeus-, pelastus- ja poliisi-, opetus- ja kulttuuri-, maa- ja metsätalous-, liikenne-, kuluttaja-, kilpailu- ja elintarvike-, sosiaali- ja terveyshallintoon sekä liikunta- ja nuorisotoimeen liittyviä tehtäviä.

Läänien määrä väheni 1.9.1997 alkaen kuuteen. Läänijaosta säädetään tammikuussa 1997 annetussa lääninhallituslaissa 1997/22. Valtioneuvoston päätöksessä 1997/121 määriteltiin läänien alueet sekä lääninhallitusten toimipaikat ja nimet. Valtion aluejakojen yhtenäistämisestä tehdyn valtioneuvoston periaatepäätöksen (6.2.1997) mukaisesti maakunnan liittojen aluejako on myös uuden läänijaon pohjana.Määritelmää käyttävät tilastot

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa