Käsitteet
Kuluttajien arviot taloudesta


Kuluttajabarometrissä kysytään kuluttajien arvioita eräistä talouteen liittyvistä asioista.

Henkilöihin kohdistuvat mittarit laaditaan seuraavien kysymysten avulla:
- kuluttajan arvio koko maan ja kuluttajan oman talouden kehityksestä sekä kuluttajahintojen muutoksesta edellisen ja seuraavan vuoden aikana
- kuluttajan arvio työttömyyden muutoksesta seuraavien 12 kuukauden aikana
- kuluttajan arvio ostamisen, säästämisen ja lainanoton edullisuudesta haastatteluajankohtana
- kuluttajan arvio kestotavaroihin käytettävän rahan määrästä tulevana vuonna verrattuna menneeseen vuoteen.

Mittarit ovat henkilökohtaisia ja mittayksikkö on "prosenttia kuluttajista".

Kotitalouteen kohdistuva mittari laaditaan seuraavan kysymyksen avulla:
- kuluttajan arvio kotitaloutensa rahatilanteesta haastatteluajankohtana.

Mittari on kotitalouskohtainen ja mittayksikkö on "prosenttia kotitalouksista".Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • EU

Jaa