Käsitteet




Kotitalouksien lainanottoaikeet


Kuluttajabarometrissä kysytään kotitalouksien lainanottoaikeita ja syitä. Mittari on kotitalouskohtainen ja mittayksikkö "prosenttia kotitalouksista".



Määritelmää käyttävät tilastot

Aihealue

Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa