Nyheter 7.6.2017

Siffror om Finland

I Statistikcentralens nyutkomna publikation Finland i siffror 2017 hyllas Finland 100 år. Finland i siffror är ett infopaket i fickformat på 50 sidor med fakta om Finland och finländarna. Utöver de traditionella tabellerna innehåller publikation också avsnittet Finland då och nu.

Publikationen tillhandahåller central information i form av statistik och grafiska figurer med anknytning till befolkning, ekonomi, levnadsförhållanden och kultur. Också internationella jämförelseuppgifter ingår.

Ett urval av fickstatistikens uppgifter

  • År 2016 ökade folkmängden med 15 989 personer från året innan, något som enbart berodde på invandring då ingen naturlig folkökning skett: antalet födda var i fjol 1 109 personer färre än antalet döda. 
  • I huvudstadsregionen betalades år 2016 i genomsnitt 3 825 euro/kvadratmeter för lägenheter i gamla flervåningshus. I övriga Finland låg de skuldfria kvadratmeterpriserna under 1 700 euro. I huvudstadsregionen steg kvadratmeterpriserna på lägenheter i gamla flervåningshus med 2,6 procent från året innan, medan de steg med 0,2 procent i övriga Finland.
  • Hushållens skuldsättning har ökat under de senaste 15 åren. Samtidigt har hushållens sparkvot varit fortsatt obetydlig. Enligt de preliminära uppgifterna för år 2016 var skuldsättningsgraden 126,5 procent av de disponibla inkomsterna. Sparkvoten vände och blev negativ år 2016, –1,0 procent av de disponibla inkomsterna.
  • Den genomsnittliga totala pensionen för pensionstagare bosatta i Finland var 1 632 euro per månad år 2016. Den genomsnittliga pensionen för män var 1 848 euro per månad och för kvinnor 1 453 euro. Över 3 200 euro per månad i pension fick 76 535 personer, av dem var 75 procent män.
  • År 2016 var 3,3 miljoner personbilar registrerade i Finland, medan antalet år 1990 var 1,9 miljoner.
  • Ett paket kaffe kostade år 2016 i genomsnitt 3,66 euro per halvt kg, lättmjölk 1,01 euro per liter och en påse strösocker 89 cent per kg. År 2015 kostade ett kaffepaket 3,87 euro, lättmjölk 1,03 euro och strösocker 93 cent.
  • De ekologiska gårdarna uppgick till totalt 4 415 år 2016 och den genomsnittliga medelåkerarealen för en ekologisk gård var 54,5 hektar. År 2010 fanns det totalt 3 939 ekologiska gårdar och den genomsnittliga medelåkerarealen för en ekologisk gård var 43,4 hektar.
  • Den offentliga sektorns skuldandel av bruttonationalprodukten var 63,6 procent i Finland år 2016, vilket var genomsnittet för EU-länderna. Den minsta skuldsättningsgraden bland EU-länderna fanns i Estland, 9,5 procent, och den största i Grekland, 179 procent.

Finland i siffror 2017 finns tryckt på tre språk: finska, svenska och engelska. Publikationen kan beställas via Edita Publishing Ab:s kundtjänst på numret 020 450 05 eller via Editas nätbokhandel.

Fickstatistiken finns också i form av en pdf-publikation och webbtjänst på Statistikcentralens webbplats.

Förfrågningar: Sirkku Hiltunen 029 551 6373

Dela