Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen efter tvåsiffernivå i yrkesklassificering (AML 2010) år 2018

Utbildningsområde Antal Ordinarie lön euro/timme
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Totalt 320 692 255 649 65 043 16,28 16,79 13,81
21 Specialister inom naturvetenskap och teknik 996 633 362 23,31 24,22 21,67
25 Specialister inom informations- och kommunikationsteknologi 655 534 121 17,33 17,34 17,27
26 Specialister inom juridik samt inom social- och kultursektorn 1 020 373 647 23,31 24,96 22,32
31 Experter inom naturvetenskap och teknik 1 198 1 108 90 18,30 18,41 16,41
32 Hälso- och sjukvårdsexperter 667 212 455 18,42 20,65 17,13
33 Experter inom företagsekonomi och administration 525 170 355 15,82 14,90 16,46
34 Juridiska assistenter samt experter inom social- och kultursektorn 2 249 778 1 472 15,96 16,69 15,38
35 Experter inom informations- och kommunikationsteknologi 605 542 63 17,42 17,66 14,57
41 Kontorspersonal 706 113 594 15,26 15,15 15,28
42 Kundtjänstpersonal 1 992 557 1 436 11,36 11,02 11,50
43 Kontorspersonal inom ekonomi- och lagerförvaltning 837 552 284 14,33 14,50 13,85
51 Servicepersonal 2 095 1 163 932 14,17 14,95 12,78
52 Försäljare, butiksinnehavare m.fl. 2 382 1 140 1 243 13,60 14,56 12,46
53 Vård- och omsorgspersonal 879 103 777 13,88 14,56 13,77
54 Säkerhets- och bevakningspersonal 6 415 4 865 1 550 13,11 13,23 12,68
61 Jordbrukare och djuruppfödare m.fl. 3 832 1 782 2 051 10,80 11,40 10,25
62 Arbetare inom skogsbrok och fiske 1 475 1 131 344 13,18 13,84 11,29
71 Byggnadsarbetare m.fl. (utom elmontörer) 55 481 53 079 2 402 17,39 17,48 15,28
72 Verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer 42 001 40 133 1 868 16,83 16,89 15,53
73 Konsthantverkare, finmekaniker och tryckeripersonal 3 136 2 181 955 16,13 16,71 14,76
74 Personal inom el- och elektronikbranschen 14 434 13 780 654 17,73 17,83 14,42
75 Personal inom livsmedel, trä, textil m.m. 8 600 6 469 2 130 16,62 17,12 15,04
81 Processarbetare 57 045 44 619 12 426 17,18 17,71 15,16
82 Hopsättare, industriprodukter 11 185 8 102 3 083 15,56 15,90 14,61
83 Transportarbetare 44 479 43 328 2 151 16,48 16,50 15,99
91 Städare, hembiträden och andra rengöringsarbetare 23 715 6 584 17 130 11,51 11,85 11,38
92 Medhjälpare inom jordbruk, skogsbruk och fiske 422 134 288 10,36 10,47 10,32
93 Medhjälpare inom industrin och byggverksamhet m.fl. 14 909 11 961 2 948 15,55 15,81 14,39
96 Gaturenhållningsarbetare och avfallshanterare m.fl. 5 898 4 311 1 587 12,41 12,51 12,11

Källa: Timlöner inom den privata sektorn, Statistikcentralen

Förfrågningar: Harri Nummila 029 551 3235, Hanna Ahtonen 029 551 3536, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 15.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. 2018, Tabellbilaga 1. Timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen efter tvåsiffernivå i yrkesklassificering (AML 2010) år 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2018/ystp_2018_2019-08-15_tau_001_sv.html