Figurbilaga 2. Timlönefördelning inom den privata sektorn efter kön och utbildningsområde år 2013

Figurbilaga 2. Timlönefördelning inom den privata sektorn efter kön och utbildningsområde år 2013

Källa: Löner inom den privata sektorn 2013, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markku Jutila 029 551 3494, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. 2013, Figurbilaga 2. Timlönefördelning inom den privata sektorn efter kön och utbildningsområde år 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2013/ystp_2013_2014-08-21_kuv_002_sv.html