Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Totaltimlönen hos lantbruksarbetare var 10,65 euro i maj 2012

Statistiken över löner inom jordbruket omfattade 2 550 arbetare i maj 2012, vars totaltimlön var 10,65 euro. Av arbetstimmarna utfördes tio procent med en lön som var under 8,40 (decil 1), hälften med en lön som var under 10,10 (medianen) och tio procent med en lön som var över 13,50 euro (decil 9). Den ordinarie timlönen var 10,10 euro. Kvinnornas andel var 57 procent. När det gäller egentliga arbeten inom gårdsbruk omfattade statistiken 530 löntagare. Statistiken över löner inom jordbruk baserar sig på det material som Landsbygdens Arbetsgivareförbund samlar in av sina medlemmar.

Figur 1. Lönefördelning för lantbruksarbetare efter åldersgrupp i maj 2012

Figur 1. Lönefördelning för lantbruksarbetare efter åldersgrupp i maj 2012

Mediantimlönen stiger ända till åldersgruppen 45–49 år till 10,65 euro. Samtidigt växer bredden på fördelningen. I åldersgruppen över 65 år är medianlönen ungefär densamma som i medeltal hos lantbruksarbetarna, dvs. 10,10 euro. Arbetarnas medelålder var 37 år för män och 39 år för kvinnor.

Tabell 1. Antalet lantbruksarbetare och totaltimlönen efter bransch i maj 2012

Bransch Antal löntagare Totaltimlön
Sammanlagt Män Kvinnor Kvinnor, % Sammanlagt Män Kvinnor Kvinnor/män, %
Avtalsbranscher inom gårdsbruk
01 Allmänna arbeten 258 172 86 33 10,85 11,25 9,90 88
02 Husdjursskötsel 268 124 144 54 11,10 11,00 11,20 102
Övriga avtalsbranscher
05 Trädgårdsarbeten 1 147 297 850 74 9,90 10,15 9,80 97
06 Plantskolearbeten 272 109 163 60 9,90 10,00 9,85 99
08 Arbeten inom grönsaker 242 180 62 26 12,30 12,60 11,55 92
09 Arbeten inom pälsdjursuppfödning 77 70 7 9 11,10 .. .. ..
10 Arbeten i fodercentraler 87 82 5 6 13,95 .. .. ..
16 Fiskodling 43 37 6 14 12,60 .. .. ..
17 Hästskötsel 83 6 77 93 10,15 .. .. ..
19 Försäljn.-och kontorsarb. inom trädgårdsbranchen 46 5 41 89 10,95 .. .. ..
Avtalsbranscher totalt 2 550 1 108 1 442 57 10,65 11,25 10,10 90

Källa: Löner inom den privata sektorn 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markku Jutila 09 1734 3494, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 30.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. 2012, 1. Totaltimlönen hos lantbruksarbetare var 10,65 euro i maj 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2012/ystp_2012_2013-08-30_kat_001_sv.html