Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och kön år 2008

Utbildningsnivå Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/timme
Totalt Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor
Totalt 356 095 271 406 84 307 13,93 14,49 11,72
Grundnivå 110 630 79 191 31 056 13,14 13,71 11,38
Mellannivå 225 665 180 018 45 647 14,28 14,79 11,80
Lägsta högre nivå 12 346 8 034 4 312 13,99 14,68 12,47
Lägre högskolenivå 5 396 3 100 2 296 13,88 14,66 12,44
Högre högskolenivå 1 931 1 003 928 15,85 16,21 15,26
Forskarutbildningsnivå 128 60 68 20,84 18,98 23,24

Källa: Löner inom den privata sektorn 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Paula Hänninen (09) 1734 3491, Aino Mustonen (09) 1734 2608, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 23.7.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Timlöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3924. Övrig privat sektor 2008, Antalet timavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och kön år 2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ystp/2008/02/ystp_2008_02_2009-07-23_tau_001_sv.html