Timlöner inom den privata sektorn 2005, Övrig privat sektor

2005
Övrig privat sektor
Offentliggöranden