Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 12.7.2017

Antalet företagssaneringar på fjolårets nivå under januari–juni  2017

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 219 företagssaneringar under januari–juni 2017, vilket var en företagssanering (0,5 procent) fler jämfört med motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som var föremål för företagssanering uppgick till totalt 2 428, vilket är 441 personer (22,2 procent) fler än året innan.

Antalet företagssaneringar ökade under januari–juni inom huvudnäringsgrenarna tillverkning och utvinning av mineral, handel samt transport och magasinering. Sett till antalet ökade företagssaneringarna mest inom handeln. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 61 företagssaneringar, vilket är 16 fler än året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.


Källa: Företagssaneringar 2017, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (115,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 19.04.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 2:a kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2017/02/ysan_2017_02_2017-07-12_tie_001_sv.html