Julkaistu: 8.6.2016

Vuonna 2015 loppuun käsiteltyjen yrityssaneerausasioiden määrä väheni 6,6 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2015 aikana käräjäoikeuksissa käsiteltiin loppuun 606 yrityssaneerausasiaa. Määrä on 43 yrityssaneerausasiaa vähemmän kuin vuonna 2014. Käsitellyistä asioista yrityssaneerausmenettelyhakemuksia oli 541 kappaletta.

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset ratkaisulajeittain 2015 ja 2014

Loppuun käsitellyt yrityssaneerausmenettelyhakemukset ratkaisulajeittain 2015 ja 2014

Saneerausmenettelyhakemuksista maksuohjelma vahvistettiin 185 tapauksessa, mikä on 35 kappaletta (15,9 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Jos maksuohjelmaa ei käräjäoikeudessa vahvisteta, tarkoittaa se sitä, että hakemusten käsittely on keskeytynyt yrityssaneerausmenettelyn eri vaiheissa. Vuonna 2015 yleisimmät keskeyttämisen syyt olivat menettelyn määrääminen lakkaamaan, joka oli syynä 151 tapauksessa ja hakemuksen hylkääminen, joka oli syynä 103 tapauksessa.

Vuonna 2015 vahvistetuissa yrityssaneerausohjelmissa oli varoja yhteensä 202 miljoonaa ja velkoja yhteensä 251 miljoonaa euroa. Varojen yhteismäärä kasvoi edellisvuodesta 9,2 prosenttia ja velkojen yhteismäärä väheni 40,0 prosenttia. Vahvistettujen yrityssaneerausohjelmien käsittelyaika hakemuksen saapumisesta yrityssaneerausohjelman vahvistamiseen oli käräjäoikeuksissa keskimäärin 11 kuukautta. Vahvistetuista yrityssaneerausohjelmista 69,2 prosenttia (128 kappaletta) ratkaistiin alle 12 kuukaudessa.

Loppuun käsitellyillä yrityssaneerausasioilla tarkoitetaan Tilastokeskuksen yrityssaneeraustilastossa asioita, jotka on käsitelty käräjäoikeudessa ja joista on tehty käräjäoikeuden ratkaisu. Tietoihin sisältyvät yrityssaneeraushakemusten lisäksi myös muut käräjäoikeuksissa käsitellyt yrityssaneerausasiat. Loppuun käsiteltyjä yrityssaneerausasioita koskevat tilastot kuvaavat eri perusjoukkoa kuin vireille tulleet yrityssaneeraukset. Loppuun käsitellyt asiat sisältävät jo tilastovuotta aiemmin vireille tulleita asioita ja vastaavasti osa tilastovuonna vireille tulleista asioista käsitellään loppuun vasta tulevina vuosina.


Lähde: Loppuun käsitellyt yrityssaneerausasiat, 2015. Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Fredriksson 029 551 2696, oikeus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (206,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 8.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yrityssaneeraukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5781. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ysan/2015/ysan_2015_2016-06-08_tie_001_fi.html