Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2020, 2:a kvartalet

Publicerad: 14.11.2008

Företagssaneringar under januari-september 2008

Under januari-september anhängiggjordes 199 företagssaneringar, vilket är 42 mindre än året innan. Antalet anställda vid de företag som under januari-september ansökte om företagssanering var 1 298, vilket är 898 mindre än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda företagssaneringar under januari-september 1993-2008

Anhängiggjorda företagssaneringar efter näringsgren och antalet anställda under januari-september 2008 och 2007

  Företagssaneringar
januari-september
2008              
Antalet anställda
januari-september
2008                      
Företagssaneringar
januari-september
2007             
Antalet anställda
januari-september
2007                      
Jord- och skogsbruk, fiske 5 23 6 14
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 39 331 32 737
Byggverksamhet 41 275 54 310
Handel 37 268 52 335
Hotell- och restaurangverksamhet 14 64 22 176
Transport, magasinering och kommunikation 21 126 23 215
Övriga tjänster 35 204 40 397
Näringsgrenen okänd 7 7 12 12
Företagssaneringar / anställda totalt 199 1 298 241 2 196

Källa: Företagssaneringar 2008, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 14.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. 3:e kvartalet 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/2008/03/ysan_2008_03_2008-11-14_tie_001_sv.html