Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Företagssaneringar 2020, 2:a kvartalet

Företagssaneringar 2005, 3:e kvartalet

Inga dokument