Suomen virallinen tilasto

Yritystukitilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Suuryrityksille maksettavat yritystuet selvässä laskussa
28.11.2019
Tilastokeskuksen yritystukitilaston perusteella suorat yritystuet vähenivät kaksi prosenttia vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. Yhteensä yritystuissa tapahtui 0,1 prosentin kasvu edellisvuodesta. Kasvu aiheutui yrityksille myönnettyjen takauksien 3,2 prosentin kasvusta. Yritysten saamat lainat vähenivät 3,3 prosenttia vuoden takaisesta. Tukea saaneiden yritysten lukumäärä oli 28 147, mikä on prosentin vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Seuraava julkistus:
14.8.2020

Kuvaus: Yritystukitilasto sisältää tietoja yritystuista tukityypeittäin. Niitä ovat suorat tuet, lainat ja takaukset. Tilasto perustuu tiettyjen tukea myöntäneiden ja maksaneiden julkisomisteisten instituutioiden antamiin tietoihin. Tietoja on luokiteltu tukea saaneiden yritysten toimialan ja suuruusluokan sekä tukityypin ja maksajan mukaan.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: lainat, valtiontakaus, valtiontuki, yritykset, yritystuki.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Uusi toimialaluokitus otetaan käyttöön Yritystukitilastossa maaliskuussa 2010
30.12.2009
Suomessa on otettu käyttöön uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Yritystukitilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3355. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/yrtt/index.html