Finlands officiella statistik

Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Företagens omsättning minskade med 3,9 procent år 2020
23.9.2021
Företagens (Tol B-S, exkl. K) omsättning exklusive interna poster var år 2020 totalt 410,9 miljarder euro enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter. Omsättningen minskade med 16,5 miljarder, dvs. med 3,9 procent jämfört med året innan. Av minskningen av omsättningen härrörde 10,2 miljarder från industriföretag och 7,5 miljarder från serviceföretag. Omsättningen inom handeln ökade däremot med 0,5 miljarder euro och inom byggverksamhet med 0,6 miljarder euro.

Beskrivning: Struktur- och bokslutsstatistiken över företag beskriver företag i Finland. Statistiken omfattar näringsgrensvisa uppgifter om antalet företag, anställda, bokslut samt en specifikation av omsättning och kostnader. Med hjälp av företagens bokslutsuppgifter beskrivs hur resultatet för de olika näringsgrenarna bildas, näringsgrenarnas lönsamhet och balansräkningens struktur. Variablerna består av resultat- och balansräkningsuppgifter och nyckeltal som beräknats på basis av dem. Statistiken innehåller också uppgifter om företagens tillväxt och fortlevnad efter det första året.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, näringsgrenar, personal, bokslut, omsättning, resultaträkning, balansräkningar, lönsamhet, förädlingsvärde, investeringar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: StatFin-databastabellerna över icke-vinstsyftande organisationer har uppdaterats i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag
19.12.2019
Databastabeller över icke vinstsyftande organisationer (tabellerna 11i1 och 11i2) har uppdaterats i StatFin-tjänsten i anslutning till struktur- och bokslutsstatistiken över företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/index_sv.html