Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.3.2013

Bruttonationalprodukten minskade med 0,2 procent i fjol

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade volymen av bruttonationalprodukten med 0,2 procent år 2012. Bruttonationalprodukten, som beskriver produktionen inom samhällsekonomin, uppgick i fjol till 194 miljarder euro. Nettonationalinkomsten, som beskriver inkomsterna inom samhällsekonomin, minskade reellt med 2 procent.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

I fjol upprätthölls efterfrågan i samhällsekonomin av konsumtionen. Den privata och den offentliga konsumtionen ökade volymmässigt med 1,6 procent resp. 0,8 procent. Investeringarna minskade däremot med 2,9 procent. Exportvolymen minskade med 1,4 procent och importvolymen med 3,7 procent.

Driftsöverskottet som beskriver vinster från företagens huvudsakliga verksamhet minskade med 2 procent. De icke-finansiella företagen betalade 12 procent mindre i direkta skatter än föregående år och uppskattningsvis 14 procent mindre i dividender. Företagens finansiella ställning visade ett överskott på något under 8 miljarder euro. Överskottet ökade från året innan, eftersom lagren minskade i betydande omfattning.

Den offentliga sektorns finansiella ställning, dvs. nettoutlåning, visade däremot ett underskott för fjärde året i följd, 4,5 miljarder euro. Året innan var underskottet 2,1 miljarder euro.

Ökningen av hushållens realinkomster hade nästan helt stannat av för andra året i rad. Den disponibla nettoinkomsten ökade reellt med 0,2 procent. Hushållens justerade realinkomst ökade med 0,3 procent. I den ingår också individuella tjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga sektorn och olika organisationer producerar för hushållen. Löneinkomsterna ökade nominellt med 3,2 procent och de sociala förmånerna med 5,6 procent, men kapital- och företagarinkomsterna minskade med 0,3 procent.


Källa: Nationalräkenskaperna, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela 09 1734 3316, Aila Heinonen 09 1734 3338, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (300,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2012/vtp_2012_2013-03-01_tie_001_sv.html