Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 2.3.2012

Bruttonationalprodukten ökade med 2,9 procent i fjol

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 2,9 procent år 2011. Bruttonationalprodukten var i fjol 192 miljarder euro. Nationalinkomsten, som beskriver samhällsekonomins inkomster, ökade reellt med 1,4 procent.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Mest steg efterfrågan på grund av att den privata konsumtionen och investeringarna ökade. Den privata och den offentliga konsumtionen ökade volymmässigt med 3,3 procent resp. 0,8 procent. Investeringarna ökade med 4,6 procent. Importvolymen gick upp med 0,1 procent, men exportvolymen minskade med 0,8 procent.

Driftsöverskottet, som beskriver vinster från företagens huvudsakliga verksamhet, ökade nominellt med 15 procent, men var ännu klart mindre än under toppåret 2007. Företagen betalade 14 procent mer i direkta skatter än föregående år och uppskattningsvis 16 procent mer i dividender. Företagens finansiella ställning visade ett överskott på 5 miljarder euro, dvs. mindre än året innan, eftersom investeringarna och lagren ökade.

Den offentliga sektorns finansiella ställning visade däremot ett underskott för tredje året i följd, 1,5 miljarder euro. Året innan var underskottet 5 miljarder euro.

Hushållens realinkomster ökade ytterligare, med i genomsnitt 1,4 procent. Hushållens justerade realinkomst ökade med 1,3 procent. I den ingår också individuella tjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som den offentliga sektorn och olika organisationer producerar för hushållen. Löneinkomsterna ökade nominellt med 4,7 procent, kapital- och företagarinkomsterna med 7,4 procent och de sociala förmånerna med 2,9 procent.


Källa: Nationalräkenskaperna, Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela 09 1734 3316, Aila Heinonen 09 1734 3338, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (280,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 2.3.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2011/vtp_2011_2012-03-02_tie_001_sv.html