Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.3.2011

Bruttonationalprodukten ökade med 3,1 procent i fjol

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 3,1 procent år 2010. Produktionen låg på ungefär samma nivå förra året som år 2006. Bruttonationalprodukten uppgick i fjol till 180 miljarder euro. Nettonationalinkomsten, som beskriver samhällsekonomins inkomster, ökade reellt med 2,3 procent.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Mest steg efterfrågan på grund av ökad export och privat konsumtion. Exportvolymen ökade med 5,1 procent och importvolymen med 2,6 procent. Den privata konsumtionen ökade med 2,6 procent och den offentliga konsumtionen med 0,4 procent. Investeringarna ökade med 0,8 procent.

Driftsöverskottet som beskriver företagens vinster ökade med 36 procent, men var ännu klart mindre än under toppåret 2007. Företagen betalade 37 procent mer i direkta skatter än föregående år, men uppskattningsvis 4 procent mindre i dividender. Företagens finansiella ställning visade ett överskott på 9 miljarder euro. Den officiella sektorns finansiella ställning visade däremot ett underskott för andra året i följd, 5 miljarder euro.

Hushållens realinkomster ökade med i genomsnitt 2,9 procent. Hushållens justerade realinkomst ökade med 2,3 procent. Den omfattar också individuella tjänster, såsom utbildnings- och hälsovårdstjänster samt sociala tjänster, som organisationer och den offentliga sektorn producerar för hushållen. Löneinkomsterna ökade med 1,9 procent och de sociala förmånerna med 4,1 procent samt företagarinkomsterna med 6,2 procent.


Källa: Nationalräkenskaperna. Preliminära uppgifter 2010 och 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (280,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 1.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2010/vtp_2010_2011-03-01_tie_001_sv.html