Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.2.2008

Bruttonationalprodukten ökade med 4,4 procent i fjol

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter ökade volymen av bruttonationalprodukten med 4,4 procent år 2007. Bruttonationalprodukten uppgick i fjol till 179 miljarder euro.

Både export, konsumtion och investeringar ökade efterfrågan i samhällsekonomin i fjol. Exportvolymen ökade med 4,8 procent. Konsumtionsvolymen ökade med 2,8 procent och investeringarna med 7,6 procent. Importvolymen ökade med 4,1 procent.

De icke-finansiella företagens vinster var i fjol större än någonsin tidigare. De icke-finansiella företagens finansieringsöverskott minskade dock något, eftersom speciellt investeringarna i nya lokaler ökade. Den offentliga sektorns överskott var i fjol mer än 9 miljarder euro, dvs. större än någonsin tidigare. Hushållens reella inkomster ökade med 2,4 procent, men skuldsättningen översteg för första gången ett års disponibla inkomst och finansieringsunderskottet ökade till 8 miljarder euro.

Bruttonationalproduktens volymförändring på årsnivå, procent

Källa: Nationalräkenskaperna. Preliminära uppgifter, År 2007 och 4:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Olli Savela (09) 1734 3316, Aila Heinonen (09) 1734 3338, skt.95@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 29.2.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2007/vtp_2007_2008-02-29_tie_001_sv.html