Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2017–2018 1)

  2017 2018 1) Förändring, %
Sektor Skatteslag  
S13+S212 Totalt -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 96 985 99 023 2,1
-1000 Inkomstskatter 34 404 34 505 0,3
-2000 Socialskyddsavgifter 27 000 27 645 2,4
-4000 Förmögenhetsskatter 3 459 3 349 -3,2
-5000 Skatter på varor och tjänster 31 887 33 306 4,5
-6000 Övriga skatter 235 218 -7,2
S1311 Staten -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 46 921 48 684 3,3
-1000 Inkomstskatter 13 413 13 855 3,3
-4000 Förmögenhetsskatter 1 685 1 536 -8,8
-5000 Skatter på varor och tjänster 31 762 33 249 4,7
-6000 Övriga skatter 61 44 -27,9
S1313 Lokaltförvaltning -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 22 767 22 464 -1,3
-1000 Inkomstskatter 20 991 20 650 -1,6
-4000 Förmögenhetsskatter 1 774 1 813 2,2
-5000 Skatter på varor och tjänster 2 1 -50,0
S1314 Socialskyddfonder -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 27 000 27 645 2,4
-2000 Socialskyddsavgifter 27 000 27 645 2,4
S212 Europeiska unionen -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 297 230 -22,6
-5000 Skatter på varor och tjänster 123 56 -54,5
-6000 Övriga skatter 174 174 -0,0
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katariina Pentti 029 551 3003, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2018, Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2017–2018 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2018/vermak_2018_2019-09-20_tau_001_sv.html