Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2012 - 2013 1)

Sektor Skatteslag 2012 2013 Förändring, %
S13+S212 Totalt -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 85 269 88 589 3,9
-1000 Inkomstskatter 29 202 30 780 5,4
-2000 Socialskyddsavgifter 25 261 25 632 1,5
-4000 Förmögenhetsskatter 2 361 2 603 10,2
-5000 Skatter på varor och tjänster 28 186 29 344 4,1
-6000 Övriga skatter 259 230 -11,2
S1311 Staten -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 40 480 42 080 4,0
-1000 Inkomstskatter 11 132 11 436 2,7
-4000 Förmögenhetsskatter 1 091 1 240 13,7
-5000 Skatter på varor och tjänster 28 182 29 340 4,1
-6000 Övriga skatter 75 64 -14,7
S1313 Lokaltförvaltning -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 19 359 20 726 7,1
-1000 Inkomstskatter 18 070 19 344 7,1
-2000 Socialskyddsavgifter 16 16 -0,0
-4000 Förmögenhetsskatter 1 270 1 363 7,3
-5000 Skatter på varor och tjänster 3 3 -0,0
S1314 Socialskyddfonder -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 25 245 25 616 1,5
-2000 Socialskyddsavgifter 25 245 25 616 1,5
S212 Europeiska unionen -0 Skatter och socialskyddsavgifter, totalt 185 167 -9,7
-5000 Skatter på varor och tjänster 1 1 -0,0
-6000 Övriga skatter 184 166 -9,8
1) Preliminär uppgift

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Peltonen 029 551 3464, financial.accounts@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 11.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skatter och avgifter av skattenatur [e-publikation].
ISSN=2341-698X. 2013, Tabellbilaga 1. Skatter efter sektor och skatteslag, 2012 - 2013 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.7.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vermak/2013/vermak_2013_2014-07-11_tau_001_sv.html