Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2015 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2014, kvartal I–II

Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring Folkökning
2015 Förändring 2015 Förändring 2015 Förändring 2015 Förändring
HELA LANDET 686 -1 646 4 472 -3 012 5 158 -4 658
FASTA FINLAND 716 -1 597 1 67 4 431 -2 905 5 148 -4 435
Nyland 2 737 -412 4 219 496 1 998 -1 615 8 954 -1 531
Egentliga Finland -55 -110 -45 221 286 -303 186 -192
Satakunta -308 7 -208 -60 137 -111 -379 -164
Egentliga Tavastland -163 -79 -51 -112 70 -96 -144 -287
Birkaland 276 50 351 101 256 -74 883 77
Päijänne-Tavastland -184 44 -50 -165 75 -72 -159 -193
Kymmenedalen -405 -107 -163 -54 152 -164 -416 -325
Södra Karelen -332 -75 -320 -83 106 -15 -546 -173
Södra Savolax -511 -29 -185 -77 170 48 -526 -58
Norra Savolax -337 25 -369 -162 91 -90 -615 -227
Norra Karelen -267 -50 -288 151 124 -71 -431 30
Mellersta Finland -63 -59 -635 -13 137 -9 -561 -81
Södra Österbotten -122 -32 -117 -203 63 -47 -176 -282
Österbotten 57 -165 -701 -50 290 -129 -354 -344
Mellersta Österbotten 44 -99 54 35 40 -58 138 -122
Norra Österbotten 903 -205 -566 9 182 -126 519 -322
Kajanaland -258 -126 -177 23 71 -13 -364 -116
Lappland -296 -175 -748 10 183 40 -861 -125
ÅLAND -30 -49 -1 -67 41 -107 10 -223
1) Områdesindelningen 1.1.2015

Källa: Befolknings- och rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 029 551 3401, Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 21.07.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2015, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2015 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2014, kvartal I–II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2015/06/vamuu_2015_06_2015-07-21_tau_004_sv.html