Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2012 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2011, kvartal I

Korrigerad 6.6.2012. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.
Område/landskap 1) Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2012*       Förändring 2012*       Förändring 2012*      Förändring 2012*      Förändring
HELA LANDET 733 -710 - - 2 955 -52 3 688 -762
FASTA FINLAND 744 -714 -6 -12 2 918 -68 3 656 -794
Nyland 1 419 -133 661 -12 1 376 -27 3 456 -172
Egentliga Finland -15 14 -72 -143 209 17 122 -112
Satakunta -173 -80 -169 -49 114 57 -228 -72
Egentliga Tavastland -23 -14 -4 1 47 -33 20 -46
Birkaland 178 -18 330 157 120 -46 628 93
Päijänne-Tavastland -110 33 41 -29 64 -19 -5 -15
Kymmenedalen -234 -5 -63 -18 119 5 -178 -18
Södra Karelen -143 -25 -31 64 83 28 -91 67
Södra Savolax -264 -53 -102 -67 109 41 -257 -79
Norra Savolax -163 -72 -25 141 74 -15 -114 54
Norra Karelen -118 -66 -56 37 63 -7 -111 -36
Mellersta Finland -7 -94 -42 -4 92 -12 43 -110
Södra Österbotten -65 -79 -9 -64 84 6 10 -137
Österbotten 66 -17 -85 -44 129 14 110 -47
Mellersta Österbotten 39 -7 -47 17 21 -26 13 -16
Norra Österbotten   525 -49 -127 10 110 -1 508 -40
Kajanaland -100 17 -113 -7 36 -4 -177 6
Lappland -68 -66 -93 -2 68 -46 -93 -114
ÅLAND -11 4 6 12 37 16 32 32
1) Områdesindelningen 1.1.2012

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.4.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2012, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2012 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2011, kvartal I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/03/vamuu_2012_03_2012-04-24_tau_004_sv.html