Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.11.2011

Den preliminära folkmängden i Finland 5 396 292 i slutet av oktober

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 396 292 i slutet av oktober. Folkmängden i Finland ökade under januari-oktober 2011 med 21 000 personer, dvs. med lika många personer som enligt uppgifterna under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 12 550 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 8 500 personer.

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-oktober flyttade 23 250 personer till Finland från utlandet, medan 10 750 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 1 400 fler och antalet utvandringar 550 fler än året innan. Av invandrarna var 6 700 och av utvandrarna 7 950 finska medborgare.

Under januari-oktober föddes 50 600 barn, dvs. 850 barn färre än under motsvarande period år 2010. Antalet döda var 42 100, dvs. lika många personer som året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 238 900 i slutet av oktober. Detta var 8 250 flyttningar fler än under januari-oktober året innan enligt 2011 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (216,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 17.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. oktober 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/10/vamuu_2011_10_2011-11-17_tie_001_sv.html