Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.8.2011

Den preliminära folkmängden i Finland 5 388 417 i slutet av juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 388 471 i slutet av juli. Folkmängden i Finland ökade under januari-juli 2011 med 13 150 personer, dvs. med 400 personer färre än enligt uppgifterna under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 8 050 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 5 100 personer.

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-juli flyttade 14 350 personer till Finland från utlandet, medan 6 300 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 750 fler och antalet utvandringar 300 fler än året innan. Av invandrarna var 4 650 och av utvandrarna 4 400 finska medborgare.

Under januari-juli föddes 35 000 barn, dvs. 650 barn färre än under motsvarande period år 2010. Antalet döda var 29 900, dvs. 150 personer fler än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 146 600 i slutet av juli. Detta var 3 850 flyttningar fler än under januari-juli året innan enligt 2011 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (214,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juli 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/07/vamuu_2011_07_2011-08-18_tie_001_sv.html