Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2011 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2010, kvartal I-II

Område/landskap Födelseöverskott Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring   Hela förändringen       
2011*       Förändring 2011*       Förändring 2011*      Förändring 2011*      Förändring
HELA LANDET 3 857 -968 - - 6 500 665 10 357 -303
FASTA FINLAND 3 863 -953 -39 3 6 377 655 10 201 -295
Nyland 3 405 -153 1 932 388 2 702 522 8 039 757
Egentliga Finland 86 -254 14 -135 414 -32 514 -421
Satakunta -203 55 -158 -136 159 -26 -202 -107
Egentliga Tavastland 26 112 66 -256 161 67 253 -77
Birkaland 446 -178 403 114 365 -53 1 214 -117
Päijänne-Tavastland -240 -124 325 44 148 41 233 -39
Kymmenedalen -362 -125 -39 -151 283 33 -118 -243
Södra Karelen -199 -57 -249 -8 131 19 -317 -46
Södra Savolax -361 40 -72 -125 144 16 -289 -69
Norra Savolax -158 -12 -231 123 181 0 -208 111
Norra Karelen -113 137 -217 -49 190 -12 -140 76
Mellersta Finland 120 -112 -431 -3 244 109 -67 -6
Södra Österbotten 15 110 215 143 179 19 409 272
Österbotten 258 -18 -377 51 403 37 284 70
Mellersta Österbotten 97 -53 -78 -117 71 18 90 -152
Norra Österbotten   1 240 -188 -285 45 253 -44 1 208 -187
Kajanaland -209 -100 -264 -113 97 -7 -376 -220
Lappland 15 -33 -593 188 252 -52 -326 103
ÅLAND -6 -15 39 -3 123 10 156 -8
  • Områdesindelningen 1.1.2011

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.7.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2011, Tabellbilaga 3. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2011 och förändringen jämfört med de preliminära uppgifterna för år 2010, kvartal I-II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/06/vamuu_2011_06_2011-07-26_tau_003_sv.html