Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.5.2011

Den preliminära folkmängden i Finland 5 381 282 i slutet av april

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 381 282 i slutet av april. Folkmängden i Finland ökade under januari-april 2011 med 6 000 personer, dvs. med 500 personer färre än enligt uppgifterna under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 3 950 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 2 050 personer.

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Folkökningen månadsvis 2009–2011*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-april flyttade 7 550 personer till Finland från utlandet, medan 3 600 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 500 fler och antalet utvandringar 300 fler än året innan. Av invandrarna var 2 100 och av utvandrarna 2 600 finska medborgare.

Under januari-april föddes 19 500 barn, dvs. 500 barn färre än under motsvarande period år 2010. Antalet döda var 17 450, dvs. 200 personer fler än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 72 900 i slutet av april. Detta var 4 200 flyttningar fler än under januari-april året innan enligt 2011 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 19.5.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. april 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2011/04/vamuu_2011_04_2011-05-19_tie_001_sv.html