Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2010 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2009, kvartal I–III

Landskap Födelseöverskott   Nettoflyttning mellan landskapen Nettoinvandring     Hela förändringen
2010*    Förändring 2010*   Förändring 2010*    Förändring 2010*     Förändring
HELA LANDET 8 417 -169 9 656 -1 754 18 073 -1 923
Nyland 5 630 70 1 603 -646 3 626 -1 200 10 859 -1 776
Östra Nyland 92 -119 201 -45 125 -13 418 -177
Egentliga Finland 518 118 622 362 767 94 1 907 574
Satakunta -311 -121 -271 181 271 -137 -311 -77
Egentliga Tavastland -63 -109 376 -29 165 18 478 -120
Birkaland 937 7 1 028 -548 786 119 2 751 -422
Päijänne-Tavastland -91 31 275 83 228 -88 412 26
Kymmenedalen -357 60 -290 176 454 -161 -193 75
Södra Karelen -223 178 -339 -57 300 -41 -262 80
Södra Savolax -571 -11 -150 306 175 6 -546 301
Norra Savolax -135 -44 -414 -151 255 31 -294 -164
Norra Karelen -292 -216 -112 231 307 34 -97 49
Mellersta Finland 440 -17 198 100 256 -78 894 5
Södra Österbotten -19 -151 -366 123 257 -26 -128 -54
Österbotten 508 127 -263 -232 539 -68 784 -173
Mellersta Österbotten 213 -15 -144 107 80 -9 149 83
Norra Österbotten 2 185 -6 -574 207 421 -178 2 032 23
Kajanaland -152 -12 -523 -74 138 -2 -537 -88
Lappland 61 39 -883 -73 445 26 -377 -8
Åland 47 22 26 -21 61 -81 134 -80
  • Områdesindelningen 1.1.2010

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, Merja Eskelinen (09) 1734 3255, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 28.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. 3:e kvartalet 2010, Tabellbilaga 1. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2010 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2009, kvartal I–III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/43/vamuu_2010_43_2010-10-28_tau_001_sv.html