Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2009–2010

År/
Årskvartal
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto-
invand-
ring
Hela
föränd-
ringen
Äkten-
skap
Skils-
mässor
2010*
I 15 039 12 959 2 080 50 512 5 017 2 566 2 451 4 531 4 443 3 411
2009
I 14 812 13 650 1 165 50 508 5 876 2 958 2 918 4 083 4 733 3 493
2010 – 2009
I 224 -691 915 -859 -392 -467 448 -290 -82
1) Områdesindelningen under statistikåret. Till följd av ändringar i kommunindelningen är uppgifterna om omflyttningar mellan kommuner åren 2009 och 2010 inte jämförbara.

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.4.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. mars 2010, Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2009–2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.10.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/03/vamuu_2010_03_2010-04-22_tau_002_sv.html