Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.3.2010

Den preliminära folkmängden i Finland 5 354 209 i slutet av februari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 354 209 i slutet av februari. Folkmängden i Finland ökade under januari-februari med 2 800 personer. Enligt de preliminära uppgifterna var det 300 personer fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 1 450 personer.

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Fram till slutet av februari år 2010 föddes 9 750 barn, dvs. 100 fler än under januari-februari förra året. Antalet döda var 8 400, dvs. 650 personer färre än under januari-februari 2009. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari-februari 3 200 personer till Finland från utlandet, medan 1 700 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 800 personer och utvandringen med 400 personer

Fram till slutet av februari uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 33 350. Omflyttningarna minskade med 400 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2010.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (196,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.3.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. februari 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/02/vamuu_2010_02_2010-03-18_tie_001_sv.html