Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.2.2010

Den preliminära folkmängden i Finland 5 352 763 i slutet av januari

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 352 763 i slutet av januari. Folkmängden i Finland ökade under januari med 1 350 personer, vilket är 50 personer fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att invandringen översteg utvandringen med 750 personer.

Fram till slutet av januari år 2010 föddes 5 000 barn, dvs. 50 färre än under januari förra året. Antalet döda var 4 400, dvs. 350 personer färre än under januari 2009. Enligt de preliminära uppgifterna flyttade under januari 1 600 personer till Finland från utlandet, medan 850 personer flyttade från Finland. Invandringen minskade med 600 personer och utvandringen med 350 personer.

Fram till slutet av januari uppgick antalet omflyttningar mellan kommuner till totalt 18 100. Omflyttningarna minskade med 300 flyttningar från året innan enligt kommunindelningen 1.1.2010.

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Folkökningen månadsvis 2008–2010*

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (194,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.2.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. januari 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2010/01/vamuu_2010_01_2010-02-18_tie_001_sv.html