Ulkomaisten tytäryhtiöiden lukumäärä toimialoittain, 2004–2007

Toimiala Vuosi
  2004 2005 2006 2007
Kaivostoiminta ja louhinta (C) 13 12 17 19
Teollisuus (D) 354 384 423 482
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (E) 14 14 18 20
Rakentaminen (F) 38 44 54 55
Tukku- ja vähittäiskauppa (G) 803 955 1 015 1 052
Majoitus- ja ravitsemistoiminta (H) 9 12 13 19
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (I) 140 166 190 205
Rahoitustoiminta (J) 93 105 116 139
Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalvelut; liike-elämän palvelut (K) 390 492 592 743
Koulutus, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut, ja muut yhteiskunnalliset palvelut (M,N,O) 14 14 23 27
Muut 27 44 43 46
Yhteensä 1 895 2 242 2 504 2 807

Lähde: Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa 2007, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Pakola +358 9 1734 2982, Jaakko Salmela +358 9 1734 2953, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaavan tilastojohtajan sijainen: Matti Parkkinen


Päivitetty 25.11.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9552. 2007, Ulkomaisten tytäryhtiöiden lukumäärä toimialoittain, 2004–2007 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2007/ulkoy_2007_2008-11-28_tau_004_fi.html