Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2020/II - 2021/II

  År/Kvartal Förändring
2020/II 2021/II 2020/II - 2021/II
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 60,0 62,7 2,7
15-64 70,4 73,2 2,7
15-24 41,7 47,0 5,3
25-34 75,4 78,5 3,1
35-44 82,6 83,8 1,2
45-54 83,6 85,4 1,8
55-64 65,7 68,2 2,5
65-74 9,7 12,1 2,4
Män 15-74 62,3 64,7 2,4
15-64 71,7 73,8 2,1
15-24 42,8 45,5 2,7
25-34 80,7 80,4 -0,3
35-44 85,4 86,9 1,5
45-54 82,5 85,0 2,5
55-64 64,2 67,6 3,5
65-74 13,3 17,1 3,8
Kvinnor 15-74 57,6 60,7 3,1
15-64 69,1 72,6 3,4
15-24 40,6 48,7 8,1
25-34 69,9 76,4 6,5
35-44 79,7 80,6 0,9
45-54 84,8 85,8 0,9
55-64 67,1 68,7 1,6
65-74 6,4 7,6 1,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2021, Tabellbilaga 25. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2020/II - 2021/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/06/tyti_2021_06_2021-07-27_tau_025_sv.html