Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2020/I - 2021/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I 2020/I - 2021/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 147 2 120 -27 -1,3
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 32 33 1 4,6
Jordbruk 01 14 19 5 39,8
C Tillverkning 10-33 298 296 -2 -0,7
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 40 38 -3 -6,3
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 41 39 -2 -3,9
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 44 45 0 0,7
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 48 48 0 1,0
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 98 98 -0 0,0
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 27 29 1 4,6
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 27 25 -2 -9,1
F Byggverksamhet 41-43 139 137 -2 -1,5
Byggande av hus 41 52 49 -3 -5,6
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 70 69 -1 -1,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 240 242 3 1,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 38 36 -1 -3,8
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 83 81 -2 -2,2
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 119 125 6 5,1
H Transport och magasinering 49-53 127 112 -15 -11,5
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 70 67 -3 -3,7
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 57 45 -12 -21,1
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 83 71 -12 -14,2
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 107 109 2 1,9
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 67 61 -6 -8,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 141 144 3 1,9
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 62 60 -3 -4,6
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 99 102 3 3,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 58 58 0 0,1
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 104 112 8 7,3
P Utbildning 85 176 172 -4 -2,1
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 388 388 0 0,0
Hälso- och sjukvård 86 158 159 1 0,6
Vård och omsorg med boende 87 99 92 -7 -7,0
Öppna sociala insatser 88 131 137 6 4,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 53 45 -9 -16,0
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 59 60 1 1,8
X Näringsgrenen okänd 00 6 9 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 04.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2021, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2020/I - 2021/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_034_sv.html