Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, augusti

Tabellbilaga 33. Andelen deltidssysselsatta av alla sysselsatta i åldern 15-74 år efter kön 2020/I - 2021/I, %

  År/Kvartal Förändring
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön      
Båda könen 17,6 18,5 0,8
Män 13,0 13,5 0,5
Kvinnor 22,6 23,8 1,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 04.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2021, Tabellbilaga 33. Andelen deltidssysselsatta av alla sysselsatta i åldern 15-74 år efter kön 2020/I - 2021/I, % . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_033_sv.html