Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, juli

Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2020/I - 2021/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2020/I 2021/I 2020/I - 2021/I 2020/I - 2021/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 491 2 476 -15 -0,6
15-64 2 416 2 393 -22 -0,9
15-24 224 222 -3 -1,1
25-34 535 537 2 0,3
35-44 595 597 2 0,3
45-54 574 555 -20 -3,4
55-64 486 483 -4 -0,8
65-74 75 82 8 10,1
Män 15-74 1 288 1 281 -7 -0,5
15-64 1 240 1 229 -11 -0,9
15-24 111 111 1 0,7
25-34 292 283 -8 -2,9
35-44 317 315 -1 -0,3
45-54 287 278 -9 -3,0
55-64 234 240 6 2,7
65-74 48 52 4 8,7
Kvinnor 15-74 1 203 1 195 -8 -0,7
15-64 1 176 1 165 -12 -1,0
15-24 114 110 -3 -2,9
25-34 244 254 10 4,2
35-44 279 282 3 1,0
45-54 287 276 -11 -3,9
55-64 253 243 -10 -4,0
65-74 27 30 3 12,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 04.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2021, Tabellbilaga 24. Sysselsatta efter kön och ålder 2020/I - 2021/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/03/tyti_2021_03_2021-05-04_tau_024_sv.html