Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/IV - 2020/IV

  År/Kvartal Förändring
2019/IV 2020/IV 2019/IV - 2020/IV
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 72,3 71,4 -0,9
Män 72,8 72,5 -0,3
Kvinnor 71,7 70,2 -1,5
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 6,0 7,4 1,3
Män 6,5 7,7 1,1
Kvinnor 5,5 7,0 1,6
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,9 65,9 0,1
Män 67,9 68,6 0,7
Kvinnor 63,8 63,2 -0,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2020, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/IV - 2020/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tau_019_sv.html