Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2019/12 - 2020/12

  År/Månad Förändring Förändring
2019/12 2020/12 2019/12 - 2020/12 2019/12 - 2020/12
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 734 2 708 -26 -1,0
15-64 2 662 2 631 -32 -1,2
15-24 294 282 -12 -4,2
25-34 594 581 -12 -2,1
35-44 631 635 4 0,7
45-54 618 601 -16 -2,6
55-64 526 531 5 0,9
65-74 71 77 6 8,0
Män 15-74 1 411 1 417 6 0,4
15-64 1 364 1 364 0 0,0
15-24 140 140 1 0,4
25-34 320 324 4 1,3
35-44 338 335 -4 -1,1
45-54 310 302 -8 -2,5
55-64 257 263 7 2,6
65-74 47 53 6 13,7
Kvinnor 15-74 1 323 1 290 -33 -2,5
15-64 1 299 1 267 -32 -2,4
15-24 155 142 -13 -8,2
25-34 274 257 -17 -6,1
35-44 293 300 8 2,7
45-54 308 299 -8 -2,7
55-64 269 267 -2 -0,7
65-74 24 24 -1 -3,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2020, Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2019/12 - 2020/12 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tau_004_sv.html