Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2015/10 - 2016/10

  År/Månad Förändring
2015/10 2016/10 2015/10 - 2016/10
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 8,7 8,1 -0,6
15-64 9,0 8,3 -0,6
15-24 17,8 17,1 -0,7
25-34 8,8 6,7 -2,1
35-44 7,2 7,4 0,2
45-54 7,2 6,9 -0,3
55-64 8,7 8,3 -0,4
Män 15-74 9,1 8,0 -1,0
15-64 9,4 8,3 -1,1
15-24 19,3 18,1 -1,2
25-34 7,7 7,0 -0,7
35-44 6,9 6,4 -0,5
45-54 8,9 7,0 -1,9
55-64 10,2 8,7 -1,4
Kvinnor 15-74 8,4 8,2 -0,1
15-64 8,5 8,4 -0,1
15-24 16,6 16,2 -0,4
25-34 10,0 6,4 -3,6
35-44 7,5 8,6 1,1
45-54 5,4 6,8 1,4
55-64 7,4 7,9 0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2016, Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2015/10 - 2016/10 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/10/tyti_2016_10_2016-11-22_tau_016_sv.html