Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/02 - 2016/02

  År/Månad Förändring
2015/02 2016/02 2015/02 - 2016/02
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 66,6 66,7 0,0
Män 66,7 66,9 0,2
Kvinnor 66,6 66,4 -0,2
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 10,1 9,4 -0,7
Män 10,5 10,4 -0,1
Kvinnor 9,7 8,4 -1,2
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,9 64,0 -0,9
Män 66,0 65,7 -0,4
Kvinnor 63,7 62,3 -1,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.03.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2016, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/02 - 2016/02 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/02/tyti_2016_02_2016-03-22_tau_001_sv.html