Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2014/10 - 2015/10

  År/Månad Förändring Förändring
2014/10 2015/10 2014/10 - 2015/10 2014/10 - 2015/10
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 419 2 448 29 1,2
15-64 2 357 2 373 16 0,7
15-24 229 230 0 0,1
25-34 521 532 11 2,2
35-44 546 554 8 1,5
45-54 619 607 -12 -1,9
55-64 443 451 8 1,8
65-74 62 74 13 20,4
Män 15-74 1 243 1 244 1 0,1
15-64 1 203 1 197 -7 -0,5
15-24 111 107 -4 -3,9
25-34 285 286 1 0,3
35-44 290 293 3 1,1
45-54 307 302 -5 -1,7
55-64 209 208 -1 -0,4
65-74 40 47 8 19,1
Kvinnor 15-74 1 176 1 204 27 2,3
15-64 1 154 1 177 23 2,0
15-24 118 123 5 3,8
25-34 235 246 10 4,4
35-44 256 261 5 2,0
45-54 311 305 -6 -2,0
55-64 234 242 9 3,8
65-74 22 27 5 22,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2015, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2014/10 - 2015/10 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/10/tyti_2015_10_2015-11-24_tau_006_sv.html