Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, mars

Arbetskraftsundersökning 2015, januari

2015
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar