Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2011/09 - 2012/09

  År/Månad Förändring
2011/09 2012/09 2011/09 - 2012/09
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 67,8 68,1 0,3
Män 68,5 68,8 0,2
Kvinnor 67,1 67,5 0,4
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 6,9 7,1 0,2
Män 7,8 7,5 -0,3
Kvinnor 5,8 6,6 0,8
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 64,5 64,7 0,2
Män 66,7 66,5 -0,2
Kvinnor 62,3 62,9 0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ari Väisänen 09 1734 2290, Kalle Sinivuori 09 1734 3524, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2012, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2011/09 - 2012/09 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/09/tyti_2012_09_2012-10-23_tau_001_sv.html