Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2011/II - 2012/II

  År/Kvartal Förändring
2011/II 2012/II 2011/II - 2012/II
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 69,7 70,0 0,3
Män 71,2 70,9 -0,2
Kvinnor 68,2 69,1 0,9
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,8 8,6 -0,2
Män 9,4 9,4 -0,1
Kvinnor 8,2 7,8 -0,4
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 68,0 67,8 -0,2
Män 71,0 70,3 -0,7
Kvinnor 65,1 65,3 0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2012, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori 09 1734 3524, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 24.07.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2012, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2011/II - 2012/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2012/06/tyti_2012_06_2012-07-24_tau_019_sv.html