Arbetskraftsundersökning 2011, Familjer och arbete år 2011

2011
Familjer och arbete år 2011
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar