Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.8.2008

Arbetslösheten minskade i juli 2008

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i juli 2 622 000, dvs. 27 000 fler än året innan. Bland löntagarna ökade antalet personer med fortlöpande heltidsarbete, medan antalet visstids- och deltidsanställda minskade.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i juli 73,4 procent, dvs. 0,5 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 75,5 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 71,2 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 70,8 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i juli 2008 till 144 000, dvs. 17 000 färre än i juli året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 5,2 procent, dvs. 0,6 procentenheter mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i juli 6,4 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 4,0 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 8,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i juli 9,8 procent, vilket var 0,2 procentenheter större än i juli året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 16,4 procent.

Under januari-juli år 2008 var antalet sysselsatta i medeltal 2 538 000 personer, dvs. 50 000 fler än under motsvarande period år 2007. Antalet arbetslösa uppgick till 183 000 personer, dvs. 16 000 färre än under januari-juli år 2007.

Förändringar i sysselsättningen 2008/07– 2007/07, tusen personer

  2008/07 2007/07 Förändring, %
2008/07 - 2007/07
Sysselsatta 2 622 2 595 1,0
Arbetslösa 144 161 –10,7
Arbetskraften 2 766 2 756 0,4
Utanför arbetskraften 1 239 1 225 1,2
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal, % 73,4 72,9 0,5
Relativt arbetslöshetstal, % 5,2 5,9 –0,6
Arbetskraftsandel, % 69,1 69,2 –0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

Länkar: Meddelande i anslutning till offentliggörandet (inkl. Arbets- och näringsministeriet uppgifter):
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2008/tiedote_021_2008-08-26_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2008, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 26.8.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juli 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2008/07/tyti_2008_07_2008-08-26_tie_001_sv.html