Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 18.3.2008

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i februari 2008

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i februari 2 465 000, dvs. 45 000 fler än året innan. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för antalet sysselsatta var 55 000 fler än året innan. Inom den privata arbetsgivarsektorn ökade sysselsättningen med 47 000 personer. Antalet löntagare var fler 59 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta ökade i Södra Finlands och Västra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i februari 68,9 procent, dvs. 0,8 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 1,5 procentenheter och var 70,5 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor steg med 0,2 procentenheter till 67,3 procent. Trenden för det relativa sysselsättningstalet var 70,6 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i februari 2008 till 168 000, dvs. 29 000 färre än i februari året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,4 procent, dvs. 1,1 procentenhet mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i februari 6,2 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 5,7 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 11,0 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i februari 16,5 procent, vilket var tre procentenheter lägre än i februari året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 15,3 procent.

Förändringar i sysselsättningen 2008/02– 2007/02, tusen personer

  2008/02 2007/02 Förändring, %
2008/02 - 2007/02
Sysselsatta 2 465 2 420 1,9
Arbetslösa 168 197 -14,7
Arbetskraften 2 633 2 617 0,6
Utanför arbetskraften 1 362 1 357 0,4
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal, % 68,9 68,1 0,8
Relativt arbetslöshetstal, % 6,4 7,5 -1,1
Arbetskraftsandel, % 65,9 65,9 0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

 
Arbetskraftsundersökningens innehåll och datainsamling reviderade

I början av år 2008 har arbetskraftsundersökningen reviderats, vilket har utvidgat undersökningens innehåll. Definitionerna på vissa begrepp har också ändrats. Revideringarna baserar sig på EU-förordningar och med hjälp av dem eftersträvar man jämförbarhet med arbetskraftsstatistik i EU-länderna.
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2008-02-19_men_001_sv.html

Länkar: Meddelande i anslutning till offentliggörandet (inkl. Arbets- och näringsministeriet uppgifter):
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2008/tiedote_008_2008-03-18_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2007, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Martikainen (09) 1734 3225, Pekka Tossavainen (09) 1734 3517, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 18.3.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. februari 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2008/02/tyti_2008_02_2008-03-18_tie_001_sv.html