Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.10.2010

Arbetskraftskostnaderna 45 000 euro per anställd år 2008

Korrigering 5.11.2010. Tabellerna i offentliggörandet har korrigerats. Korrigeringarna, som är markerade med rött, inverkar också på tabellen i databasen.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftskostnadsundersökning var arbetskraftskostnaderna i genomsnitt 45 000 euro per årsverke år 2008. Störst var kostnaderna inom förädling, omkring 50 000 euro, och staten, drygt 49 000 euro. Minst var kostnaderna inom den kommunala sektorn, omkring 41 000 euro.

Arbetskraftskostnaderna per utförd arbetstimme och anställd år 2008.

Sektor Arbetskraftskostnad
euro/per utförd arbetstimme 1000 euro/anställd
Alla sektorer totalt 27,4 45,0
Privata sektorn totalt 27,5 46,0
- förädling 29,8 50,2
- tjänster 25,9 43,0
Kommunsektorn 26,1 41,5
Staten 31,2 49,3

Siffrorna i statistiken över arbetskraftskostnader omfattar inte primärproduktionen och inte företag med färre än tio anställda. Skillnaderna i kostnaderna beror främst på lönenivåerna. Lönenivån inom staten är högre än i övriga sektorer och under mitten av 2000-talet har löneutvecklingen där också varit snabbare än inom den privata och den kommunala sektorn.

Inom den offentliga sektorn är antalet utförda arbetstimmar per årsverke mindre än inom den privata sektorn, vilket beror närmast på längre semestrar inom den offentliga sektorn. På grund av detta är de totala arbetskraftskostnaderna per anställd inom staten något mindre än inom förädling. Inom den kommunala sektorn är arbetskraftskostnaderna däremot så små att trots ett mindre antal utförda arbetstimmar ligger de totala arbetskraftskostnaderna på samma nivå som inom tjänsterna inom den privata sektorn.

Av arbetskraftskostnaderna utgörs 75 % av löner

Av alla arbetskraftskostnader utgörs 76,3 procent av löner. Till dem kan man också lägga till löner för sjukdagar och familjeledighet. Andelen av dessa socialskyddskostnader är 1,7 procent. Andelen av den direkta inkomsten, dvs. lönen för utförda arbetstimmar, är 59,9 procent. De mest nämnvärda skillnaderna mellan sektorerna uppkommer av större andelar lön för semestertiden och högre tariffer för socialkostnader inom den offentliga sektorn än inom den privata.

Arbetskraftskostnadernas struktur år 2008, procenter

Arbetskraftskostnadernas struktur år 2008, procenter

Till löneposter av engångsnatur hör resultatpremier, semesterpenningar, tjänsteårsersättningar samt beredskaps- o.d. ersättningar. Deras andel var större inom den privata sektorn än inom den offentliga. Förklaringen var andelen resultatpremier, 2,5 procent.

Arbetskraftskostnadsundersökningen 2008 ingår i statistiken över alla medlemsländer i Europeiska unionen för år 2008, vilken Eurostat publicerar uppgifter om senare.


Källa: Arbetskraftskostnadsundersökning 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Jonninen (09) 1734 3581, tvk@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (280,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.10.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsundersökning [e-publikation].
ISSN=1799-327X. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvtutk/2008/tvtutk_2008_2010-10-22_tie_001_sv.html