Liitetaulukko 2. Tärkeimmät vähennykset veronalaisten tulojen mukaan 2012

Tieto Tuloluokka, 1000 €
  Tuloluokat yhteensä –10 10–25 25–50 50–75 75–100 100–
Tulonsaajia 4 576 237 936 135 1 575 691 1 578 147 338 301 84 377 63 586
Vähennykset ansiotulosta valtionverotuksessa 20 985 758 2 170 861 9 663 530 6 385 647 1 747 534 517 100 501 086
Vähennykset ansiotulosta valtionverotuksessa, lkm 4 286 740 712 659 1 549 739 1 555 081 326 304 81 612 61 345
Vähennykset ansiotulosta kunnallisverotuksessa 24 875 083 3 537 897 8 964 752 9 025 710 2 267 951 567 838 510 936
Vähennykset ansiotulosta kunnallisverotuksessa, lkm 4 338 550 889 162 1 553 138 1 428 056 325 542 81 489 61 163
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut 618 349 4 694 77 294 391 858 107 653 21 514 15 337
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, lkm 1 971 136 51 823 432 967 1 119 442 261 516 62 040 43 348
Matkakulut 1 544 228 12 851 196 618 974 015 263 041 58 597 39 107
Matkakulut, lkm 830 407 12 928 128 800 505 537 131 198 30 732 21 212
Tulonhankkimisvähennys 1 676 325 202 029 398 927 810 512 185 525 45 605 33 727
Tulonhankkimisvähennys, lkm 2 786 617 373 687 663 667 1 318 541 301 506 74 247 54 969
Eläkevakuutusmaksut, myönnetty määrä 4 670 134 60 413 514 226 2 504 252 944 923 312 634 333 686
Eläkevakuutusmaksut, myönnetty määrä, lkm 2 582 189 291 069 625 437 1 266 877 283 322 67 658 47 826
Eläketulovähennys valtionverotuksessa 11 411 069 1 866 667 8 336 665 1 137 877 43 953 12 888 13 020
Eläketulovähennys valtionverotuksessa, lkm 1 473 189 292 774 893 009 275 280 7 929 2 088 2 109
Invalidivähennys kunnallisverotuksessa 66 018 10 453 36 886 15 718 2 093 491 377
Invalidivähennys kunnallisverotuksessa, lkm 196 116 28 260 102 939 53 779 7 929 1 842 1 367
Eläketulovähennys kunnallisverotuksessa 5 813 064 1 774 613 3 916 054 97 862 14 615 4 809 5 111
Eläketulovähennys kunnallisverotuksessa, lkm 1 205 756 292 774 872 351 34 615 3 686 1 149 1 181
Perusvähennys 2 768 492 1 006 310 1 712 866 39 088 5 832 2 036 2 360
Perusvähennys, lkm 1 960 405 652 360 1 254 175 46 288 4 455 1 456 1 671
Opintorahavähennys 180 602 179 353 1 119 85 17 9 19
Opintorahavähennys, lkm 178 672 177 204 1 353 82 14 6 13
Ansiotulovähennys 6 428 597 262 040 1 965 708 3 600 086 532 812 53 935 14 016
Ansiotulovähennys, lkm 2 583 284 186 259 661 449 1 342 176 311 992 71 509 9 899
Tulonhankkimismenot pääomatuloista 16 403 345 1 486 3 853 2 496 1 602 6 620
Tulonhankkimismenot pääomatuloista, lkm 18 664 665 2 983 7 094 4 188 1 754 1 980
Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut 395 398 12 098 48 287 195 661 83 278 28 973 27 100
Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut, lkm 395 441 15 779 63 155 219 235 66 719 17 700 12 853
Asuntolainan korot, brutto 1 415 155 49 481 233 456 739 075 247 499 73 734 71 910
Asuntolainan korot, brutto, lkm 1 235 338 46 412 260 420 657 651 187 497 47 964 35 394
Asuntolainan korot, myönnetty määrä 1 202 667 42 031 198 414 628 145 210 319 62 658 61 099
Asuntolainan korot, myönnetty määrä, lkm 1 235 159 46 405 260 389 657 578 187 448 47 954 35 385
Ensiasunnon korot 271 243 9 467 48 346 165 488 37 096 7 109 3 738
Ensiasunnon korot, lkm 212 991 8 686 42 373 128 158 26 686 4 879 2 209
Ensiasunnon korot, myönnetty määrä 230 467 8 042 41 080 140 617 31 514 6 041 3 174
Ensiasunnon korot, myönnetty määrä, lkm 212 898 8 681 42 353 128 114 26 667 4 878 2 205
Opintolainan korot 38 314 8 907 13 453 13 848 1 669 315 120
Opintolainan korot, lkm 332 229 95 499 114 292 105 978 13 213 2 238 1 009
Tulonhankkimislainan korot 150 557 5 511 14 939 41 976 28 410 15 423 44 298
Tulonhankkimislainan korot, lkm 107 551 5 085 17 410 44 086 22 766 8 880 9 324
Alijäämähyvitys 412 795 18 612 80 100 225 003 62 113 15 640 11 326
Alijäämähyvitys, lkm 1 515 826 145 416 396 013 746 583 169 938 36 548 21 328
Erityinen alijäämähyvitys 88 539 1 084 11 080 48 051 18 193 5 640 4 491
Erityinen alijäämähyvitys, lkm 330 943 7 747 54 298 194 054 53 570 12 912 8 362
Invalidivähennys valtionverosta 73 703 16 948 45 295 10 063 999 227 171
Invalidivähennys valtionverosta, lkm 698 636 153 057 420 800 107 902 12 081 2 752 2 044
Elatusvelvollisuusvähennys 4 907 100 619 2847 937 231 173
Elatusvelvollisuusvähennys, lkm 42 180 1 042 5 799 24 407 7 666 1 873 1 393
Kotitalousvähennys yhteensä 302 170 1 975 61 571 128 649 56 747 23 709 29 519
Kotitalousvähennys yhteensä, lkm 360 161 4 518 89 450 152 236 63 718 24 398 25 841
Työtulovähennys yhteensä 1 960 469 28 935 469 516 1 202 454 216 224 34 399 8 941
Työtulovähennys yhteensä, lkm 2 567 012 133 291 663 702 1 347 591 312 218 77 571 32 639

Lähde: Veronalaiset tulot 2012. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 09 1734 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 19.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2012, Liitetaulukko 2. Tärkeimmät vähennykset veronalaisten tulojen mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvt/2012/tvt_2012_2013-12-19_tau_002_fi.html